تبلیغات
سرپرستی گروه آموزش مجازی الهیات وعربی دبیرستان
سرپرستی گروه آموزش مجازی الهیات وعربی دبیرستان
اداره روابط عمومی وفناوری گروه
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


سلام باتشکرازبازدید ازتارنمای سرپرستی گروه آموزش مجازی الهیات این گروه درسال 91 تشکیل گردید.

مدیر وبلاگ : سرپرستی مدیریت


اداره فناوری گروه
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
شنبه 10 مهر 1395

ارتباط بامدیریت گروه
دیدگاه -پیشنهاد-انتقاد-تشکر


روابط عمومی اداره نظارت وارزیابی گروه مجازی الهیات 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دانلودکنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
چهارشنبه 21 بهمن 1394
دانلودکنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
سه شنبه 20 بهمن 1394


دانلودکنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
دوشنبه 19 بهمن 1394
السلام علیک یارسول الله

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
سه شنبه 6 بهمن 1394

ترجمه خطبه 193نهج البلاغه (خطبه همّام)

فهرست مطالب
1 -سیماى پرهیزكاران
2- شب پرهیزكاران
3 -روز پرهیزكاران
4-نشانه‏ هاى پرهیزكاران

(گفته شد یكى از یاران پرهیزكار امام علیه السّلام به نام همّام  گفت: اى امیر مؤمنان پرهیزكاران را براى من آنچنان وصف كن كه گویا آنان را با چشم مى ‏نگرم. امام علیه السّلام در پاسخ او درنگى كرد و فرمود «اى همّام از خدا بترس و نیكوكار باش كه خداوند با پرهیزكاران و نیكوكاران است» امّا همّام دست بردار نبود و اصرار ورزید، تا آن كه امام علیه السّلام تصمیم گرفت صفات پرهیزكاران را بیان فرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت، و بر پیامبرش درود فرستاد، و فرمود)
1 -سیماى پرهیزكاران
پس از ستایش پروردگار همانا خداوند سبحان پدیده‏ ها را در حالى آفرید كه از اطاعتشان بى‏ نیاز، و از نافرمانى آنان در امان بود، زیرا نه معصیت گناهكاران به خدا زیانى مى‏ رساند و نه اطاعت مؤمنان براى او سودى دارد، روزى بندگان را تقسیم، و هر كدام را در جایگاه خویش قرار داد. امّا پرهیزكاران در دنیا داراى فضیلت‏ هاى برترند، سخنانشان راست، پوشش آنان میانه روى، و راه رفتنشان با تواضع و فروتنى است، چشمان خود را بر آنچه خدا حرام كرده مى‏ پوشانند، و گوش‏ هاى خود را وقف دانش سودمند كرده‏ اند، و در روزگار سختى و گشایش، حالشان یكسان است. و اگر نبود مرگى كه خدا بر آنان مقدّر فرموده، روح آنان حتى به اندازه بر هم زدن چشم، در بدن‏ها قرار نمى گرفت، از شوق دیدار بهشت، و از ترس عذاب جهنّم. خدا در جانشان بزرگ و دیگران كوچك مقدارند، بهشت براى آنان چنان است كه گویى آن را دیده و در نعمت‏ هاى آن به سر مى ‏برند، و جهنّم را چنان باور دارند كه گویى آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دل‏ هاى پرهیزكاران اندوهگین، و مردم از آزارشان در أمان، تن‏هایشان لاغر، و درخواست‏ه ایشان اندك، و نفسشان عفیف و دامنشان پاك است. در روزگار كوتاه دنیا صبر كرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند: تجارتى پر سود كه پروردگارشان فراهم فرموده، دنیا مى‏ خواست آنها را بفریبد امّا عزم دنیا نكردند، مى خواست آنها را اسیر خود گرداند كه با فدا كردن جان، خود را آزاد ساختند.
2- شب پرهیزكاران
پرهیزكاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جزء جزء و با تفكّر و اندیشه مى‏ خوانند، با قرآن جان خود را محزون و داروى درد خود را مى ‏یابند. وقتى به آیه‏ اى برسند كه تشویقى در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روى آورند، و با جان پر شوق در آن خیره شوند، و گمان مى ‏برند كه نعمت‏هاى بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد،
و هر گاه به آیه‏ اى مى ‏رسند كه ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن مى‏ سپارند، و گویا صداى بر هم خوردن شعله‏ هاى آتش، در گوششان طنین افكن است، پس قامت به شكل ركوع خم كرده، پیشانى و دست و پا بر خاك مالیده، و از خدا آزادى خود را از آتش جهنّم مى ‏طلبند.
3 -روز پرهیزكاران
پرهیزكاران در روز، دانشمندانى بردبار، و نیكوكارانى با تقوا هستند كه ترس الهى آنان را چونان تیر تراشیده لاغر كرده است، كسى كه به آنها مى‏ نگرد مى‏ پندارد كه بیمارند امّا آنان را بیمارى نیست، و مى‏ گوید، مردم در اشتباهند در صورتى كه آشفتگى ظاهرشان، نشان از امرى بزرگ است. از اعمال اندك خود خشنود نیستند، و اعمال زیاد خود را بسیار نمى ‏شمارند. نفس خود را متّهم مى‏ كنند، و از كردار خود ترسناكند. هرگاه یكى از آنان را بستایند، از آنچه در تعریف او گفته شد در هراس افتاده مى‏ گوید: «من خود را از دیگران بهتر مى‏  شناسم و خداى من، مرا بهتر از من مى ‏شناسد، بار خدایا، مرا بر آنچه مى‏ گویند محاكمه نفرما، و بهتر از آن قرارم ده كه مى ‏گویند، و گناهانى كه نمى‏ دانند بیامرز»
4-نشانه‏ هاى پرهیزكاران
و از نشانه‏ هاى یكى از پرهیزكاران این است كه او را اینگونه مى ‏بینى: در دیندارى نیرومند، نرمخو و دور اندیش است، داراى ایمانى پر از یقین، حریص در كسب دانش، با داشتن علم بردبار، در توانگرى میانه رو، در عبادت فروتن، در تهی دستى آراسته، در سختى‏ ها بردبار، در جستجوى كسب حلال، در راه هدایت شادمان و پرهیز كننده از طمع ورزى، مى‏ باشد. اعمال نیكو انجام مى‏ دهد و ترسان است، روز را به شب مى ‏رساند با سپاسگزارى، و شب را به روز مى‏ آورد با یاد خدا، شب مى‏ خوابد اما ترسان، و بر مى ‏خیزد شادمان، ترس براى اینكه دچار غفلت نشود، و شادمانى براى فضل و رحمتى كه به او رسیده است. اگر نفس او در آنچه دشوار است فرمان نبرد، از آنچه دوست دارد محرومش مى‏ كند. روشنى چشم پرهیزكار در چیزى قرار دارد كه جاودانه است، و آن را ترك مى‏ كند كه پایدار نیست، بردبارى را با علم، و سخن را با عمل، در مى‏ آمیزد. پرهیزكار را مى ‏بینى كه: آرزویش نزدیك، لغزش‏ هایش اندك، قلبش فروتن، نفسش قانع، خوراكش كم، كارش آسان، دینش حفظ شده، شهوتش در حرام مرده و خشمش فرو خورده است. مردم به خیرش امیدوار، و از آزارش در امانند. اگر در جمع بى ‏خبران باشد نامش در گروه یاد آوران خدا ثبت مى گردد، و اگر در یاد آوران باشد نامش در گروه بى‏ خبران نوشته نمى ‏شود. ستمكار خود را عفو مى‏ كند، به آن كه محرومش ساخته مى‏ بخشد، به آن كس كه با او بریده مى ‏پیوندد، از سخن زشت دور، و گفتارش نرم، بدى‏هاى او پنهان، و كار نیكش آشكار است. نیكى‏ هاى او به همه رسیده، آزار او به كسى نمى ‏رسد.
در سختى ‏ها آرام، و در ناگواری ها بردبار و در خوشى ‏ها سپاسگزار است. به آن كه دشمن دارد ستم نكند، و نسبت به آن كه دوست دارد به گناه آلوده نشود. پیش از آن كه بر ضد او گواهى دهند به حق اعتراف مى ‏كند، و آنچه را به او سپرده اند ضایع نمى‏ سازد، و آنچه را به او تذكّر دادند فراموش نمى ‏كند. مردم را با لقب‏هاى زشت نمى‏ خواند، همسایگان را آزار نمى ‏رساند، در مصیبت‏هاى دیگران شاد نمى‏ شود و در كار ناروا دخالت نمى‏ كند، و از محدوده حق خارج نمى ‏شود. اگر خاموش است سكوت او اندوه گینش نمى‏ كند، و اگر بخندد آواز خنده او بلند نمى‏ شود، و اگر به او ستمى روا دارند صبر مى ‏كند تا خدا انتقام او را بگیرد. نفس او از دستش در زحمت، ولى مردم در آسایشند. براى قیامت خود را به زحمت مى ‏افكند، ولى مردم را به رفاه و آسایش مى‏ رساند. دورى او از برخى مردم، از روى زهد و پارسایى، و نزدیك شدنش با بعضى دیگر از روى مهربانى و نرمى است. دورى او از تكبّر و خود پسندى، و نزدیكى او از روى حیله و نیرنگ نیست. (سخن امام كه به اینجا رسید، ناگهان همّام ناله‏اى زد و جان داد. امام علیه السّلام فرمود) سوگند به خدا من از این پیش آمد بر همّام مى‏ ترسیدم. سپس گفت: آیا پندهاى رسا با آنان كه پذیرنده آنند چنین مى ‏كند شخصى رسید و گفت: چرا با تو چنین نكرد امام علیه السّلام پاسخ داد: واى بر تو، هر أجلى وقت معیّنى دارد كه از آن پیش نیفتد و سبب مشخّصى دارد كه از آن تجاوز نكند. آرام باش و دیگر چنین سخنانى مگو، كه شیطان آن را بر زبانت رانده است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
دوشنبه 5 بهمن 1394

کنکوری های عزیز، تمامی نکات را با توجه به تجربیات خودم نوشته ام. امیدوارم برایتان مفید باشد.

1) اولین و مهمترین نکته: با نام خدا شروع و با عشق بخوانید. هر اتفاق یا خاطره بدی که از کلاس درس یا امتحان ویا معلمتان دارید را فراموش کنید و فکر کنید برای اولین بار است که این کتاب را میخوانید.

2) همه ی کتاب ( عناوین، سرتیترها، پرسش ها، احادیث و روایات … همه و همه …) براساس آیات ابتدا یا داخل درس است. پس مبنا و اصل یادگیری خود را بر روی آیات قرار دهید. 

3) هر تیتر، پرسش یا حدیثی که درون درس است مطمئنا نتیجه ی از نکات آیات یا مفاهیم آن است. پس حتما نکات آیات را به دقت پیداکنید (بهتر است با معلم خود این کار را انجام دهید) و ارتباط هرآیه را باعنوان و هر پاراگراف پیدا و درک کنید.

4) حتما آیات را حفظ کنید. اما قبل از حفظ آیه و مطالب، سعی کنید به مفهوم آن پی ببرید.

5) نکات را از هرکتاب کمک درسی که دارید جمع آوری کنید. نیازی به خرید ده ها کتاب کمک درسی مختلف برای دین و زندگی نیست، بهتر است کتابی که معلمتان پیشنهاد کرده است را خریده و بقیه کتاب ها را از دوست خود یا کتابخانه محله تان گرفته و نکات را کامل کنید.

6) سعی کنید همه نکات مربوط به هر قسمت را درون همان صفحه (بالا ویا پایین آن) نوشته و یا در قسمتی درون همان درس بنویسید.

7) بهتر است تست های کنکور سالهای اخیر(88-89-90-91-92-93)را دست نخورده بگذارید و نکات تست های سالهای قبل تر را که مربوط به آن درس است به صورت نکته درون کتابتان بنویسید.

8) هرگز دفتر و یا دفترچه نکات، جدا از کتاب دین و زندگی نباشد. کتاب دین و زندگی را حتما حتما حتما از روی خود کتاب خوانده و نکات را نیز درون کتاب نوشته شود.

9) توصیه میکنم دین و زندگی را به شیوه ی تدریس مفهومی استاد کریمی (در سی دی های گزینه2میتوانید تدریس ایشان را ببینید) خوانده و مفهوم را درک کنید.
10) کتاب های دوم و سوم وچهارم دبیرستان را به صورت ادامه دار بخوانید یعنی مطمئن باشید که هیچ کدام از یکدیگر جدا نیستند و در صورت سوال های سخت، تلفیقی از مطالب دو یا هرسه ی کتاب را می بینید.

11) در اوایل شروع مطالعه برای کنکور فقط تست های مبحثی بزنید و هیچگاه از مجموعه ی 3درس بیشتر نزنید؛ سعی کنید تا اوایل بهمن تمامی مباحث و دروس را به صورت مبحثی و درسی، جدا جدا، تست بزنید. پس حتما در برنامه ریزیتان از 3جلسه 5/1ساعته (5/4ساعت درهفته) کمتر وقت نگذارید؛ و هیچگاه1جلسه در هفته نخوانید. هر چه برنامتان خردتر باشد میزان بازدهی بالاتر خواهد بود.

12) و برنامه کلی اینکه بهتر است دین و زندگی سال دوم را در3ماه اول (مهر،آبان،آذر) و دین و زندگی سال سوم را در3ماه دوم (دی،بهمن،اسفند) و ترم اول سال چهارم را با برنامه مدرسه تا امتحانات ترم اول و ترم دوم سال چهارم را نیز با برنامه مدرسه تا امتحانات ترم دوم تمام کنید. هیچگاه زودتر از بهمن و یا دیرتر از فروردین خواندن یک دور کامل دین و زندگی را تمام نکنید!!! هرچه زودتر تمام کنید، مطمئنا کمتر به سراغش می روید و هرچه دیرتر تمام کنید، وقت برای مرورتان کاهش می یابد. پس سعی کنید اصل برنامه ریزیتان بر این اساس باشد که تا پایان اسفند ماه خواندن دروس را تمام کنید و دردوران طلایی نوروز و بعد از آن، مرور و تست زنی کنکوری داشته باشید.

13) و توصیه اصلی ام: هیچوقت ناامید نشوید وهمیشه با انرژی مثبت و امید به فرداهای روشن مطالعه نمائید و به این ایمان داشته باشید؛ هیچ زحمتی بی پاداش نمی ماند!!!

با آرزوی موفقیت همه ی شما عزیزان کنکوری

رضا جهانی،مدرس دین وزندگی کنکور

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
دوشنبه 5 بهمن 1394

«ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» (سوره احزاب - آیه 56)

همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند ، پس شما ای مؤمنان بر او صلوات بفرستید و سلام گوئید (تسلیم فرمانش باشید)

صلاة : صلاة در اصل به معنای انعطاف است و صلاة خدا بر پیامبرش به معنای انعطاف او قرین رحمتش به پیامبر است و چون در اینجا صلاة مقید نیست لذا انعطاف کامل و مطلق خداوند را نسبت به پیامبرش می رساند.

ملاحظه می کنید ، قبل از اینکه خداوند از مؤمنین بخواهد که بر پیامبرش درود بفرستند ، خود و فرشتگانش بر او درود و صلوات می فرستند و صلوات مؤمنین نیز انعطاف آنها بوسیله درخواست رحمت برای آن حضرت است .

صافی از علی بن ابراهیم قمی نقل می کند که : صلوات خدا بر پیامبر ، پاک کردن آن حضرت و ستودن اوست و از سوی مردم دعا کردن و طلب رحمت برای اوست و اقرار نمودن به فضل و مقام والایش و تصدیق فرمانش و اطاعت بی چون و چرا از اوامرش و اجتناب و دوری جستن از نواهیش .و سلام بر او یعنی تسلیم به ولایت و هرچه او آورده است .

یا سید الانام درود جناب تو

ورد زبان ما است مه و سال و صبح و شام

نزدیک تو چه فرستیم ما ز دور

در دست ما همین صلوات است و السلام

و همانا این درود فرستادن خداوند بر پیامبرش به مراتب بالاتر و فضیلتش افزونتر است از شرافت آدم که ملائک را فرمان به سجده اش داد ، زیرا در آنجا خداوند نمی تواند شریک آنان در آن فعل باشد ولی در اینجا خداوند همراه فرشتگان و تمام مؤمنان بر پیامبر صلوات و درود می فرستند .

عقل دوراندیش می داند که تشریفی چنین هیچ دین پرور ندید و هیچ پیغمبر نیافت.

این چه عظمت و چه مقامی است که خداوند ، خود ، قبل از ملائکه و بندگانش بر این انسان کامل صلوات فرستد و آنگاه تمام فرشتگان و مردم را دستور اکید دهد که بر او صلوات بفرستید و سلام و تعظیم کنید و در برابر فرمانش گردن نهید .

به جامه خانه دین خلعت درود و سلام

چو گشت دوخته بر قامت تو آمد راست

نشان حرمت صلوا علیه بر نامت

نوشته اند و چنین منصبی شریف تورا است

آری ! او یک انسان عادی نیست هرچند از میان شما مردم برخاسته. از یاد نبرید که خداوند تمام جهان هستی را به خاطر وجود مقدسش آفریده است که در حدیث قدسی خطاب به این معبود والایش فرماید : «لولاک لما خلقت الافلاک »

تو اصل وجود آمدی از نخست

دگر هرچه موجود شد فرع تست

ندانم کدامین سخن گویمت

که والاتری زآنچه من گویمت

تو را عز «لولاک » تمکین بس است

ثنای تو طه و یاسین بس است

یصلون : چرا واژه «یصلون » آورده است ؟ این کلمه ، مضارع است و معنای پیوستن دارد ، معلوم می شود همواره خدا و فرشتگان بر او درود و رحمت می فرستند.

سلموا : سلموا ممکن است به دو معنی بیاید : اول - تسلیم در برابر فرمان ها و اوامر پیامبر چنانکه در آیه ای دیگر فرموده است: «ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» - و آنگاه مؤمنان از قضاوت و داوری تو هرگز در دل خود ناراحت نشوند و کاملا تسلیم فرمانت باشند .

امام صادق علیه السلام در پاسخ ابو بصیر که پرسید معنای تسلیم در این آیه چیست ، می فرماید : «هو التسلیم له فی الامور» یعنی کاملا در برابر او سر تسلیم فرود آورند و اطاعتش کنند .

دوم - به معنای سلام فرستادن بر پیامبر و گفتن «السلام علیک » به آن حضرت است که معنایش دعا برای سلامتی او در پیشگاه رب الارباب است .

ابو حمزه ثمالی از کعب بن عجره - که یکی از اصحاب رسول الله (ص) است - نقل می کند که : «لما نزلت هذه الآیة قلنا یا رسول الله هذا السلام علیک قد عرفناه ، فکیف الصلاة علیک؟» سلام بر تو را فهمیدیم ، چگونه بر تو صلوات بفرستیم ؟ فرمود : بگوئید : «اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید»

البته ممکن است هر دو معنای سلام مورد نظر باشد که ضمنا هر دو بازگشتشان به یک معنی است زیرا کسی که به آن حضرت با خلوص سلام می کند و از خداوند برای آن حضرت درخواست سلامتی می کند ، قطعا به او عشق می ورزد و او را واجب الاطاعه می داند و از او اطاعت می کند چه عاشق پیوسته پیرو معشوق است .

ابن حجر در کتاب صواعقش نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «لا تصلوا علی الصلاة البتراء» - بر من صلوات ناقص نفرستید . عرض کردند : صلوات ناقص چیست ؟ فرمود : تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون بل قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد : اینکه تنها بگوئید صلوات بر محمد و ساکت شوید و ادامه ندهید ، بلکه باید بگوئید : اللهم صل علی محمد و آل محمد .

آن روح که بسته بود در نقش صفات

از پرتو مصطفی در آمد بر ذات

و آن دم که روان گشت زشادی می گفت

بر محمد و آل محمد صلوات

عایشه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل می کند که فرمود : «لا یقبل صلاة الا بطهور و بالصلاة علی » نمازی پذیرفته نمی شود جز با طهارت و با درود فرستادن بر من . و لذا در تشهد و سلام نماز ، نه تنها شیعیان بلکه عموم اهل سنت نیز بر پیامبر و آلش صلوات می فرستند هرچند برخی مانند ابو حنیفه آن را سنت دانسته و واجب نمی داند ولی قطعا شافعی آن را در نماز واجب و فرض می داند چه خود در بیت شعر معروفش می گوید :

یا اهل بیت رسول الله حبکم

فرض من الله فی القرآن انزله

کفاکم من عظیم القدر انکم

من لم یصل علیکم لا صلاة له

ای اهل بیت پیامبر ! محبت شما از سوی خداوند در قرآن واجب عظیم شده و در عظمت مقام شما همین بس که هر کس در نماز واجب یومیه اش بر شما صلوات نفرستد ، نمازش باطل خواهد بود .

در خاتمه روایت بسیار جالبی را از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام نقل می کنیم که در تفسیر برهان آمده و آن حضرت می فرماید :

«ما فی المیزان شی ء اثقل من الصلاة علی محمد و آل محمد و ان الرجل لتوضع اعماله فی میزانه فیمیل به فیخرج صلی الله علیه و آله و سلم الصلاة علیه فیضعها فی میزانه فترجح » همانا چیزی در میزان اعمال بندگان (در روز قیامت) سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست .و چه بسا انسانی اعمالش را در کفه ترازو می گذارند ، پس پائین می رود ، آنگاه رسول خدا می آید و صلواتهائی را که او بر حضرتش فرستاده است ، می آورد و در کفه ترازو می گذارد ، پس اعمال آن شخص سنگین تر از وزنه ترازو می شود .

به امید اینکه با خلوص بر آن حضرت و اهل بیت گرامش صلوات بفرستیم تا شاید ما نیز کفه اعمالمان در روز رستاخیز سنگین شود و به شفاعت حضرتش نائل آئیم .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
پنجشنبه 19 آذر 1394

درس ششم :

1- از سخن پیامبر اسلام (ص) : « من شهر علمم و علی درِ آن است ، هر کس می­خواهد به این علم برسد ، باید از درِ آن وارد شود . » چه نکاتی به دست می­آید ؟ ( ذکر دو مورد) [د90]

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
جمعه 29 آبان 1394

درس سوم :

1- اعجاز پیامبر اسلام اگر به زمان خودش اختصاص داشت ، چه مشکلی پیش می­آمد ؟ [د 85]

2- تحدّی را تعریف کنید . [ش85  ـ ش86 - د87 -  خ88 - د89 - ش90]

3- توضیح دهید چگونه قرآن کریم « در عین نزول تدریجی ، انسجام درونی » دارد ؟ [خ86]

4- جنبه ­های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید . [ش86- د87]

5- « تازگی و شادابی دائمی » از ویژگیهای محتوایی و معنایی قرآن را توضیح دهید . [د86]

6- چرا قرآن کریم کتاب دیروز ، امروز و فرداهای انسانهاست ؟ [ش88]

7- توضیح دهید آیا قرآن که پانزده قرن پیش نازل شده می­تواند پاسخگوی نیازهای بشر امروزی باشد ؟ [خ 87]

8- از ویژگیهای محتوایی و معنایی قرآن کریم « جامعیّت و همه­جانبه بودن » را شرح دهید . [ش89 ]

9- ترجمه کنید : « وَ إِنْ كُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ... » ( بقره ،23 ) [ش87- د88 (با پیام)- ش90- د90]

10- موزون بودن در کلمات و رسایی در تعبیرات مربوط به کدام یک از جنبه­های اعجاز قرآن کریم است ؟ [خ88]

11- تکمیل کنید : نفوذ خارق العادّة قرآن کریم در افکار و نفوس از نشانه­های ........ اعجاز این کتاب آسمانی است . [خ89]

12- ویژگی مهمّ قرآن کریم را بنویسید . [خ90]

13- چرا خداوند معجزة پیامبر اسلام (ص) را از نوع کتاب قرار داده است ؟ [د90]ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
جمعه 29 آبان 1394

سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس

توجّه : همه سؤالات نهایی با کتاب دین و زندگی (3) چاپ 1390 مطابقت داده شده است .

علائم اختصاری : ( خ ـ خرداد ) ، ( ش ـ شهریور ) ، ( د ـ دی )

درس اوّل :

1- چه رابطه­ای میان نیاز به « کشف راه درست زندگی » با سایر نیازهای بنیادین بشر وجود دارد ؟ [خ 85 - د87]

2- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید « همه جانبه » باشد ؟ [خ 89]

3- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید کاملاً درست و قابل اعتماد باشد ؟ [ش 88- ش90]  

4- کدام یک از نیازهای بنیادین انسان جامع نیازهای دیگر است ؟ [ش90]

5- وسیلة فهم پیام الهی چیست ؟ [خ 85]

6- ترجمه و پیام آیۀ : « قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى » ( طه ،50 ) [ش 85 - د 86 ]

7- دو چراغ راه که خداوند برای تشخیص درست هدف به انسان داده است ، کدامند ؟ [ش 89 ]

8- منظور از حجّت آشکار و حجّت نهان در کلام امام کاظم (ع) چیست ؟ [د 85-  خ 88]

9- چرا هدایت یک اصل عامّ و همگانی در نظام خلقت است ؟ [خ86]

10- دو ویژگی انسان که در هدایت او تأثیر دارند ،کدامند ؟ [ش 87]

11- پیام آیۀ : « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى * الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى * وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدَى » ( اعلی 3-1 ) [د 87]

12- ویژگیهایی که سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات می­شود را به طور کامل شرح دهید . [د 88]

13- خدای جهان ، خالقی( آفریدگاری) حکیم است ، یعنی چه ؟ [خ 90 ]

14- درستی یا نادرستی گزاره­های زیر را  با (ص/ غ) مشخّص کنید .

انسان به کمک عقل خود بسیاری از مجهولات و مسائل را در می­یابد و پاسخ می­دهد . [ش90]

15- ترجمه کنید : « ... وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ... » (اعراف ، 43) [د90] 

16- هدایت عمومی را تعریف کنید . [د90] 

17- سه مورد از نیازهای بنیادین انسان را نام ببرید . [د90]

درس دوم :

1- علل آمدن پیامبران متعدّد را نام ببرید .  [خ85 - د86]

2- مصونیّت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورتی است ؟ توضیح دهید . [ش85]

3- آیا مصونیّت از گناه در پیامبران به دلیل یک مانع بیرونی است یا با اختیار به سمت گناه نمی­روند ؟ توضیح دهید. [خ 87]

4- چرا عصمت در حوزة مسئولیّتهای مربوط به رسالت ضروری است ؟ ( ذکر 2 مورد ) [خ 86]

5- عالی­ترین درجة وحی مخصوص چه کسانی است و به چه معناست ؟ [ش86]

6- از عوامل جاودانگی شریعت پیامبر اکرم (ص) « حفظ قرآن کریم از تحریف » را توضیح دهید . [ش86]

7- معجزه ( اعجاز) را تعریف کنید . [خ85 - د86]

8- اگر خداوند یک دین برای انسانها فرستاده است ، پس چرا اکنون ادیان الهی مختلفی در جهان وجود دارد ؟ (ذکر یک مثال) [د85 ش90]

9- وحـی را تعریف کنید . [ش87- ش88- د89]

10- از محورهای اصلی برنامه دیـن واحـد دو مورد را بنویسید . [ش 87]

11- توضیح دهید چرا قرآن کریم به تکمیل و تصحیح نیاز ندارد ؟  [خ 88]

12- حدیث « نَحنُ مَعاشِرَ الاَنبیاءِ اُمِرنا اَن نُـکَلِّمَ النّاسَ عَلیَ قَدرِ عُقولِهِم » به کدام یک از علل آمدن پیامبران متعدّد اشاره دارد ؟ [خ89]

13- ویژگیهای دین اسلام که سبب انطباق آن با نیازهای متغیّر زمان می­شود را نام ببرید . [خ89- د90]

14- عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد را فقط نام ببرید . [ش 89 ]

15- درستی یا نادرستی گزاره­­های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید .

پیامبران از چُنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی­شوند . [ش90]

16- از علل آمدن پیامبران متعدّد « از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین » را توضیح دهید . [خ 90- د90]

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
جمعه 29 آبان 1394

نرم افزاری راکه مشاهده می کنید  ٬ باقراردادن سه حرف اصلی فعل‌ عربی٬ صیغه های ماضی ومضارع را به صورت رنگی وصیغه های پرکاربرد کتاب های عربی راهنمایی را با ترجمه ی هرصیغه به شما نشان می دهد .

دانلودکنیددانلودکنید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
چهارشنبه 28 مرداد 1394

اغراءوتحذیر

اغرا:عبارتست ازتشویق نمودن مخاطب به انجام یک کارپسندیده وغالبابه صورت های زیرمی آید:

1-مغری به(امرپسندیده):                          الصدقَ فانّه مفتاح الجنه                   الصدقَ(مفعول به)

2-تکرارمغری به:                                        الحیاءَالحیاءَ                                    الحیاءَاول (مفعول به وموکَّد) الحیاءَدوم( موکُّد)    3-مغری به +و+مغری به دیگر             الصدقَ والامانهَ                                                                                                                                                     

تحذیر:عبارتست ازبرحذرداشتن مخاطب ازانجام یک عمل ناپسند وناخوشایندوبه صورت های زیرمی آید:

1-مُحذّرُمنه:الکذبَ-الخطرَ

2-محّذّرمنه+و+محذّرمنه:رِجلَکَ والحجرَ

3-ضمیرمنفصل نصبی+و+محذّرمنه :ایّاک والکذبَ                   ایاک     ( مفعول)       الکذب( معطوف)

4-نفسـَ  +ضمیرمتصل+و+محذّرمنه:  نفسَک والبطش

5-تکرارمحذّرمنه:ألاسدَ ألاسدَ   

نکته ها:

فعل محذوف درتحذیرمی تواندیکی ازاین فعل هاباشد:

إِحذرَ-إِبتَعِد-قِ

درترجمه ی اغراءوتحذیرمی توان فعل محذوف راآورد

نفسًک وقرناءَالسوءِ

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
سه شنبه 20 مرداد 1394

خلاصه مباحث

 

مجرورات

منصوبات

مرفوعات

ردیف

 

مجروربه حرف جر

مفعول به

فاعل

1-

 

م الیه

مفعول له

نایب فاعل

2-

 

تابعی که متبوعش مجرورباشد

مفعول مطلق

مبتدا

3-

 

 

مفعول معه

خبر

4-

 

 

مفعول فیه

اسم افعال ناقصه

5-

 

 

حال

اسم افعال مقاربه

6-

 

 

تمییز

خبرحروف مشبه

7-

 

مستثنی

حرف لای نفی جنس

8-

 

منادی

تابعی که متبوعش مرفوع باشد

9-

 

خبرافعال ناقصه

 

10-

 

خبرافعال مقاربه

 

11-

 

اسم لا

 

12-

 

اسم حروف مشبهه

13-

 

تابعی که متبوعش منصوب باشد

14-

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سرپرستی مدیریت
جمعه 16 مرداد 1394


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
اداره فناوری گروه مجازی الهیات ورود شمارابه سایت خیرمقدم می گوید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای سرپرستی گروه آموزش مجازی الهیات وعربی دبیرستان محفوظ است